E-Posta

bilgi@odaciyazilim.com

Telefon

05067666968

Adres

Sahibiata Mahallesi, Karahafızlar Sokak, No:29/103 Meram / Konya